fbpx
ZADZWOŃ REZERWUJ GPS

COVID-19

Zalecenia bezpieczeństwa dla Gości Hotelu New Skanpol, w związku z epidemią COVID-19.

Szanowni Goście,

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozdział IV – jesteśmy zobowiązani wprowadzić do odwołania następujące środki bezpieczeństwa:

I. Podjęte środki bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia wymaganych standardów sanitarnych:

 1. Wszyscy pracownicy Hotelu New Skanpol zostali zapoznani i przeszkoleni w zakresie wytycznych władz sanitarnych co do postępowania w obiektach hotelowych w okresie epidemii COVID 19 oraz wyposażeni w odpowiednie środki ochronne.
 2. Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników. Pracownicy z podejrzeniem zakażenia COVID 19 nie są dopuszczani do wykonywania pracy.
 3. Na terenie budynku hotelowego – przed wejściem, w hotelowych pomieszczeniach ogólnych,  w holu recepcyjnym, przy wejściu do restauracji i gabinetów kosmetycznych, Strefy Aqua Center, rozmieszczone są dozowniki  z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Wszystkie powierzchnie wspólne, toalety, windy, recepcja – podlegają cyklicznej dezynfekcji dokonywanej przy użyciu specjalistycznych środków i technologii; dodatkowo lada recepcyjna, wózki bagażowe, terminale płatnicze są dezynfekowane po użyciu przez każdego Gościa Hotelowego.
 5. Każdy pokój hotelowy jest dokładnie sprzątany, dezynfekowany przy użyciu specjalistycznych środków i technologii i wietrzony po zakończeniu pobytu każdego z Gości. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie, urządzenia, urządzenia sanitarne i drobne przedmioty znajdujące się w pokojach, w tym piloty do telewizorów, włączniki, sterowniki klimatyzacji, klamki, klucze, karty.
 6. W trakcie pobytu Gościa, pokój będzie sprzątany wyłącznie na jego życzenie i pod jego nieobecność.
 7. Wszystkie punkty gastronomiczne i usługowe będą systematycznie dezynfekowane, wietrzone, a pracownicy obsługi będą pracować w obostrzonym reżimie sanitarnym.
 8. W częściach wspólnych Hotelu Goście mają obowiązek poruszać się w maseczkach.

II. Czasowe ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury i usług hotelowych wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, wytycznych i zaleceń sanitarnych.

 1. Obowiązuje limit 30% miejsc noclegowych dla gości niezaszczepionych. Goście chcący skorzystać z pokoju poza limitem zobowiązani są okazać QR kod dokumentu potwierdzającego szczepienie.
 2. Punkty gastronomiczne Hotelu ( Restauracja Sublima, Restauracja Skandynawia i Bar Jensen) działają w reżimie sanitarnym (dezynfekcja rąk, dystans, maseczki)
 3. Night Club Underground – jest zamknięty do 31 stycznia 2022 r.
 4. Strefa basenowa jest czynna w reżimie sanitarnym (limit: 20 osób (nie dot. zaszczepionych), limity w saunie i jacuzzi). Łaźnia parowa jest zamknięta.
 5. Sala Fitness – działa w reżimie sanitarnym i jest dezynfekowana po każdym użyciu.
 6. Baza zabiegowa (Wellness Center) działa przez od poniedziałku do soboty. Wykonujemy zabiegi w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem rady ministrów.

III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa hotelowego zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia u rozpoczynającego pobyt Gościa wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Hotel jest obowiązany, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, odmówić takiemu Gościowi wpuszczenia na teren obiektu. Gość taki będzie poinformowany o konieczności zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie  o tym fakcie telefonicznie pod  numerem 999 albo 112.
 2. Jeżeli objawy opisane wyżej wystąpią u Gościa korzystającego już z usługi hotelowej, Hotel ma prawo do czasowego odizolowania go w przeznaczonym do tego pomieszczeniu i powiadomienie dyspozytora medycznego.

Regulamin świadczenia usług hotelowych, obowiązujący w Hotelu New Skanpol, stosowany będzie z uwzględnieniem zmian wskazanych w powyższych punktach do czasu ustania zagrożenia epidemicznego i uchylenia wszelkich restrykcji sanitarnych.

 

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu:
tel. 94 352 35 54
fax. 94 352 30 13
e-mail: psse.kolobrzeg@pis.gov.pl

 ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER