fbpx
ZADZWOŃ REZERWUJ GPS

COVID-19

Zalecenia bezpieczeństwa dla Gości Hotelu New Skanpol, w związku z epidemią COVID-19.

Szanowni Goście,

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozdział IV – jesteśmy zobowiązani wprowadzić do odwołania następujące środki bezpieczeństwa:

I. Podjęte środki bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia wymaganych standardów sanitarnych:

 1. Wszyscy pracownicy Hotelu New Skanpol zostali zapoznani i przeszkoleni w zakresie wytycznych władz sanitarnych co do postępowania w obiektach hotelowych w okresie epidemii COVID 19 oraz wyposażeni w odpowiednie środki ochronne.
 2. Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników. Pracownicy z podejrzeniem zakażenia COVID 19 nie są dopuszczani do wykonywania pracy.
 3. Na terenie budynku hotelowego – przed wejściem, w hotelowych pomieszczeniach ogólnych,  w holu recepcyjnym, przy wejściu do restauracji i gabinetów kosmetycznych, Strefy Aqua Center, rozmieszczone są dozowniki  z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Wszystkie powierzchnie wspólne, toalety, windy, recepcja – podlegają cyklicznej dezynfekcji dokonywanej przy użyciu specjalistycznych środków i technologii; dodatkowo lada recepcyjna, wózki bagażowe, terminale płatnicze są dezynfekowane po użyciu przez każdego Gościa Hotelowego.
 5. Każdy pokój hotelowy jest dokładnie sprzątany, dezynfekowany przy użyciu specjalistycznych środków i technologii i wietrzony po zakończeniu pobytu każdego z Gości. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie, urządzenia, urządzenia sanitarne i drobne przedmioty znajdujące się w pokojach, w tym piloty do telewizorów, włączniki, sterowniki klimatyzacji, klamki, klucze, karty.
 6. W trakcie pobytu Gościa, pokój będzie sprzątany wyłącznie na jego życzenie i pod jego nieobecność.
 7. Wszystkie punkty gastronomiczne i usługowe będą systematycznie dezynfekowane, wietrzone, a pracownicy obsługi będą pracować w obostrzonym reżimie sanitarnym.
 8. W częściach wspólnych Hotelu Goście mają obowiązek poruszać się w maseczkach. Nakaz ten nie dotyczy Gości zajmujących miejsce przy stolikach restauracyjnych oraz korzystających z takich usług, które nie mogą być świadczone z zachowaniem tego wymogu.

 

II. Czasowe ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury i usług hotelowych wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, wytycznych i zaleceń sanitarnych.

 1. Punkty gastronomiczne Hotelu ( Restauracja Sublima, Restauracja Skandynawia i Bar Jensen) są otwarte, w podwyższonym reżimie sanitarnym. Wyłączone z użycia pozostają przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, które są obsługiwane wyłącznie przez pracowników restauracji. Pozostałe posiłki są serwowane przez kelnerów do stolików.  Prosimy o przestrzeganie wytycznych i ograniczeń wydanych przez odpowiednie organy państwowe w zakresie wspólnego korzystania ze stolików w restauracji.
 2. Śniadania podajemy w godzinach 7:00 – 10:30, kolacje podajemy w godzinach 18:00 – 20:00. Wszystkie posiłki są serwowane do stolika.
 3. Dyskoteka/PUB Underground – zamknięty do odwołania.
 4. Łaźnia parowa – nieczynna do odwołania.
  Strefa Wellness i Spa, gabinety kosmetyczne, pozostają do dyspozycji w wymaganym reżimie sanitarnym przewidzianym zarówno dla klientów jak i obsługi.
  Usługi kosmetyczne, masaże i inne zabiegi będą realizowane po wcześniejszym umówieniu wizyty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 5. Goście Hotelowi wspólnie zamieszkujący w jednym pokoju hotelowym mogą korzystać razem z następujących atrakcji:

Hotel zapewnia dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń oraz wyposażenia przeznaczonych do korzystania z tych atrakcji.

Hotel zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia określonych usług oraz wprowadzenia innych ograniczeń, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji bezwzględnie obowiązujących przepisów  i bezpieczeństwa Gości.

 

III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa hotelowego zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia u rozpoczynającego pobyt Gościa wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Hotel jest obowiązany, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, odmówić takiemu Gościowi wpuszczenia na teren obiektu. Gość taki będzie poinformowany o konieczności zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie  o tym fakcie telefonicznie pod  numerem 999 albo 112.
 2. Jeżeli objawy opisane wyżej wystąpią u Gościa korzystającego już z usługi hotelowej, Hotel ma prawo do czasowego odizolowania go w przeznaczonym do tego pomieszczeniu i powiadomienie dyspozytora medycznego.

Regulamin świadczenia usług hotelowych, obowiązujący w Hotelu New Skanpol, stosowany będzie z uwzględnieniem zmian wskazanych w powyższych punktach do czasu ustania zagrożenia epidemicznego i uchylenia wszelkich restrykcji sanitarnych.

 

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu:
tel. 94 352 35 54
fax. 94 352 30 13
e-mail: psse.kolobrzeg@pis.gov.pl

 ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER