fbpx
ZADZWOŃ REZERWUJ GPS

COVID-19

Zalecenia bezpieczeństwa dla Gości Hotelu New Skanpol, w związku z epidemią COVID-19.

Szanowni Goście,

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozdział IV – jesteśmy zobowiązani wprowadzić do odwołania następujące środki bezpieczeństwa:

I. Podjęte środki bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia wymaganych standardów sanitarnych:

 1. Wszyscy pracownicy Hotelu New Skanpol zostali zapoznani i przeszkoleni w zakresie wytycznych władz sanitarnych co do postępowania w obiektach hotelowych w okresie epidemii COVID 19 oraz wyposażeni w odpowiednie środki ochronne.
 2. Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników. Pracownicy z podejrzeniem zakażenia COVID 19 nie są dopuszczani do wykonywania pracy.
 3. Na terenie budynku hotelowego – przed wejściem, w hotelowych pomieszczeniach ogólnych,  w holu recepcyjnym , przy wejściu do restauracji i  gabinetów kosmetycznych rozmieszczone są dozowniki  z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Wszystkie powierzchnie wspólne, toalety, windy, recepcja – podlegają cyklicznej dezynfekcji dokonywanej przy użyciu specjalistycznych środków i technologii; dodatkowo lada recepcyjna, wózki bagażowe, terminale płatnicze są dezynfekowane po użyciu przez każdego Gościa Hotelowego
 5. Każdy pokój hotelowy jest dokładnie sprzątany, dezynfekowany przy użyciu specjalistycznych środków i technologii i wietrzony po zakończeniu pobytu każdego z Gości . Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie, urządzenia, urządzenia sanitarne i drobne przedmioty znajdujące się w pokojach, w tym piloty do telewizorów, włączniki, sterowniki klimatyzacji, klamki, klucze, karty.
 6. W trakcie pobytu Gościa, pokój będzie sprzątany wyłącznie na jego życzenie i pod jego nieobecność.
 7. Restauracja Skandynawia będzie systematycznie dezynfekowana, wietrzona, a pracownicy kuchni i obsługa kelnerska będą pracować w obostrzonym reżimie sanitarnym. Po każdym posiłku stolik, krzesła, tace będą dokładnie dezynfekowane.
 8. Gabinety kosmetyczne będą systematycznie dezynfekowane, wietrzone, a ich personel będzie pracować w obostrzonym reżimie sanitarnym. Po każdej wizycie pomieszczenie i sprzęt będą dokładnie dezynfekowane.
 9. W częściach wspólnych Hotelu Goście mają obowiązek poruszać się w maseczkach. Nakaz ten nie dotyczy Gości zajmujących miejsce przy stolikach restauracyjnych oraz korzystających z takich usług kosmetycznych, które nie mogą być świadczone z zachowaniem tego wymogu.

 

II. Czasowe ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury i usług hotelowych wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, wytycznych i zaleceń sanitarnych.  

 1. Nie ma możliwości przebywania osób niezakwaterowanych na terenie Hotelu.
 2. W związku ograniczeniem działalności gastronomicznej, wszystkie punkty gastronomiczne Hotelu, w wyjątkiem Restauracji Skandynawia, pozostają nieczynne do odwołania.
 3. Restauracja Skandynawia będzie dostępna, w podwyższonym reżimie sanitarnym, wyłącznie dla Gości Hotelowych w określonych godzinach: śniadania w godz.  od 8-10, obiadokolacje w godz. od 18-20.  Wszystkie posiłki będą serwowane przez kelnerów do stolików. Wyłączone  z użycia pozostają przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów. Prosimy o przestrzeganie wytycznych i ograniczeń wydanych przez odpowiednie organy państwowe w zakresie wspólnego korzystania ze stolików w restauracji.
 4. Hotelowy basen, sauny a także dyskoteka Underground pozostaną zamknięte do odwołania. Planowane otwarcie basenu: 06.06.2020.
 5. Strefa Wellenss i Spa pozostaje nieczynna z wyłączeniem gabinetów kosmetycznych. Usługi kosmetyczne świadczone będą wyłącznie dla Gości Hotelowych, po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 669 202 200) i w wymaganym reżimie sanitarnym przewidzianym zarówno dla klientów jak i obsługi.
 6. Obowiązuje zakaz używania suszarki w łazience.
 7. Goście Hotelowi wspólnie zamieszkujący w jednym pokoju hotelowym mogą korzystać razem z następujących atrakcji:

Hotel zapewnia dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń oraz wyposażenia przeznaczonych do korzystania z tych atrakcji.

 1. Hotel zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia określonych usług oraz wprowadzenia innych ograniczeń, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji bezwzględnie obowiązujących przepisów  i bezpieczeństwa Gości, w tym limitowania, zgodnie z tymi wytycznymi, liczby osób przebywających w danej części budynku Hotelu łącznie ze wstrzymaniem przyjmowania Gości w sytuacji opisanej w pkt III.

 

III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa hotelowego zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia u rozpoczynającego pobyt Gościa wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Hotel jest obowiązany, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, odmówić takiemu Gościowi wpuszczenia na teren obiektu. Gość taki będzie poinformowany o konieczności zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie  o tym fakcie telefonicznie pod  numerem 999 albo 112.
 2. Jeżeli objawy opisane wyżej wystąpią u Gościa korzystającego już z usługi hotelowej, Hotel ma prawo do czasowego odizolowania go w przeznaczonym do tego pomieszczeniu i powiadomienie dyspozytora medycznego.

Regulamin świadczenia usług hotelowych, obowiązujący w Hotelu New Skanpol, stosowany będzie z uwzględnieniem zmian wskazanych w powyższych punktach do czasu ustania zagrożenia epidemicznego i uchylenia wszelkich restrykcji sanitarnych.

 

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu:
tel. 94 352 35 54
fax. 94 352 30 13
e-mail: psse.kolobrzeg@pis.gov.pl

 ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER